۰۷
ارد

گزارش دوره آموزشی قیر امولسیون

مطابق با هماهنگی به عمل آمده با واحد آموزش شرکت جهاد نصر کرمان، به منظور معرفی توانمندی شرکت گلومک سازه در خصوص تولید قیرهای امولسیونی، جلسه ای با عنوان آشنایی با روند تولید قیر امولسیون در تاریخ سوم شهریور ماه 98 با حضور همکاران شاغل در شرکتهای مجموعه جهاد نصر کرمان برگزار گردید. در بخش اول این جلسه که در محل سالن اجتماعات شرکت جهاد نصر کرمان برگزار گردید، راجع به روند تولید و انواع قیرهای امولسیونی توضیحاتی به همکاران محترم داده شد و به سوألات ایشان در رابطه با موارد مطروحه پاسخ داده شد و پس از آن در بخش دوم، کلیه همکاران جهت آشنایی بیشتر با مجموعه پلنت امولسیون و روند تولید به کارگاه مربوطه، واقع در دوراهی راین انتقال یافته و از نزدیک با بخشهای مختلف دستگاه آشنا شدند. ضمن تشکر از واحد آموزش و روابط عمومی شرکت جهاد نصر کرمان، مدیران عامل شرکتهای گروه و دوستان شرکت کننده در دوره، تعدادی از عکسهای دوره مربوطه به پیوست ارسال می گردد.