۰۸
دی

پیام تسلیت

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه هاي‌ دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری خبر میدهد.
که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید.
جناب آقای سهراب بلوچی
درگذشت پدر گرامیتان رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم
همکاران گلومک سازه