۱۲
مهر

ورود شرکت گلومک سازه به عنوان اولین شرکت جهاد نصر کرمان در حوزه تخصصی ساخت میدان تست لاستیک

میدان آزمون لاستیک بارز به عنوان اولین میدان آزمون خودرویی کشور به زمینی به وسعت 240 هکتار در شمال شرق استان کرمان واقع شده است. طراحی اولیه این میدان به وسیله الگو برداری و مشاوره با متخصصین میدان آزمون کنتی درام آلمان انجام شده است. اجرای قسمتی از این میدان تست در فروردین ماه سال جاری از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت گلومک سازه واگذار گردید. مشاور طرح یاد شده شرکت اسپانیایی GPO TEST FACALITY ENGINEERING می باشد.امسد است این شرکت با عنایت پروردگار متعال، تلاش و کوشش کادر فنی و اجرایی و با رعایت برنامه زمانبندی و موازین کنترل کیفی بتواند گام مهمی در ورود به حوزه تخصصی ساخت میدان های لاستیک بردارد.