لیست پروژه ها

ردیف نام پروژه کارفرما مبلغ قرارداد (ریال)
1 چهارخطه کردن محور باغین-بم اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 89,437,500,000
2 بهسازی محور ماهان-بم قطعه اول شرکت جهاد نصر کرمان 80,081,941,308
3 تکمیل محور هشتادان شرکت جهاد نصر کرمان 1,080,312,818
4 تکمیل محور دارستان بم –آنتنی های شهرستان بم شرکت جهاد نصر کرمان 3,235,026,535
5 تکمیل محور یزدانپناه بهسازی محور بهتر آباد اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 9,712,166,531
6 تکمیل محور تاشک بغیجان به جاده ریحان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 2,316,761,172
7 آسفالت سه راهي راين – حسين آباد شرکت جهاد نصر کرمان 18,205,795,490
8 تکمیل محور فند قاع -نسک -گلباف و ورودی کشیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 3,142,081,071
9 تکمیل محور گلباف-جوشان قطعه 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 4,400,250,031
10 احداث باند دوم باغین-ماهان-بم اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 250,735,556,714
11 بهسازی و روکش آسفالت محور ماهان ابارق قطعه 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 45,713,404,145
12 تکمیل محور تهرود -محمود آباد-سبزوئیه-پابنه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 5,594,364,744
13 اجرای ساختمان پست برق موتورخانه و مخزن دفنی آب دانشگاه علوم پزشکی 7,904,378,421
14 راههای روستایی نرماشیر اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 42,364,989,770
15 آسفالت معابر سطح شهر بم شهرداری بم 40,104,674,211
16 جدول گذاری و آسفالت روستای ابارق دهیاری ابارق 7,586,978,080
17 احداث بزرگراه مرکزی قشم شرکت جهاد نصر کرمان 88,383,625,318
18 بهسازی  و روکش آسفالت محور کرمان – ماهان –  بم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 23,002,206,940
19 تکمیل احداث باند دوم باغین –  ماهان – بم (تتمه عملیات باقیمانده قطعه 3 از کیلومتر 23 تا 67) اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 125,464,278,031
20 عملیات اجرایی باند دوم محور زاهدان – بم قطعه 2/ب شرکت جهاد نصر کرمان 191,635,231,000
21 زیرسازی و آسفالت برخی از معابر سطح شهر بم شهرداری بم 35,893,343,642
22 زیرسازی و آسفالت روستای ابارق دهیاری ابارق 2,162,187,500
23 بهبود وضعیت عبور و مرور محور رستم آباد – ریگان (احداث باند دوم محور رستم آباد – ریگان) اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 16,168,100,000
24 بهسازی محور بم – جیرفت (احداث باند دوم از سه راهی ابارق به سمت دهبکری) اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 124,427,739,948
25 حمل و بارگیری در معدن شماره 1 گل گهر شرکت جهاد نصر سیرجان 30,000,000,000
26 حمل و بارگیری مواد معدنی شرکت آرمان گهر سیرجان 100,000,000,000
27 حمل و بارگیری مواد معدنی شرکت نگین پرتو کرمان 300,000,000,000