قیر امولسیون

دوره آموزشی قیر امولسیون

قیرهای امولسیونی که جزء محصولات تولیدی این شرکت می باشند مخلوطی غیرسمی، غیر فرار و غیرقابل اشتعال بوده و جایگزین مناسبی برای قیرهای محلول می باشند.

به همین دلیل شعار همیشگی این شرکت ” امولسیون های قیری سازگار با طبیعت ” بوده و تولید و گسترش کاربرد این قیرها به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت تبیین شده است.