ساختمان

این شرکت با برخورداری از تیم مجرب اجرایی، قادر است جهت اجرای آپارتمان، ویلا و همچنین محوطه سازی و ساخت استخرهای خانگی و تجاری و … از مراحل اولیه ساخت شامل خاکبرداری تا انتهای مراحل اجرایی، همراه با مصالح یا بدون مصالح ساختمانی، اعم از قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پیمان، خدمات اجرای ساختمان و مشارکت در ساخت خود را ارائه نماید.