۰۶
تیر

افتتاح و بهره برداری پروژه استخر شهدای غواص

پروژه استخر شهدای غواص در مجموعه چند منظوره ورزشی عدالت با مساحت 1400 متر مربع، شامل سالن حوضچه‌های استخر، اتاق‌های سنا، سالن رختکن، سالن‌های دوش و موتورخانه در فروردین ماه 1403 افتتاح و آماده بهره برداری شده است.