۰۷
ارد

گزارش دوره آموزشی قیر امولسیون

مطابق با هماهنگی به عمل آمده با واحد آموزش شرکت جهاد نصر کرمان، به منظور معرفی توانمندی شرکت گلومک سازه در خصوص تولید قیرهای امولسیونی، جلسه ای با عنوان...

ادامه مطلب