۱۶
ارد

آگهی استخدام

شرکت گلومک سازه جهت تکمیل کادر فنی مقیم در یکی از کارگاههای خود واقع در منطقه جیرفت، نیاز به یک نفر نیروی دفتر فنی با حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه های آبیاری و زهکشی دارد. منقاضیان دارای شرایط فوق جهت ارائه رزومه و تکمیل فرم استخدام به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.
آدرس: کرمان، خیابان استاد مطهری غربی، کوچه شماره 36، پلاک 47
تلفن: 03432515993