۱۲
مهر

آگهی استخدام

شرکت گلومک سازه جهت کار در کارگاههای راهسازی خود به تعدادی راننده پایه یکم و راننده گریدر دعوت به همکاری مینماید . متقاضیان میتوانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به بخش کارگزینی شرکت مراجعه نمایند .