۰۷
تیر

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه احداث مسیر داینامیک پلتفرم در میدان تست گروه صنعتی بارز

اجرای پروژه احداث مسیر داینامیک پلتفرم میدان تست گروه صنعتی بارز شامل حجم 945 هزار متر مربع سانتی‌متر لایه اساس قیری جهت احداث مسیر تست لاستیک های تولیدی با برآورد حدود 39 هزار متر مکعب خاکبرداری 101 هزار متر مکعب خاکریزی 21 هزار متر مکعب زیر اساس در فروردین ماه 1403 افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.